ที่อยู่ออฟฟิศ
245 หมู่ที่ 6 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50210
โทร : 053-398012

Facebook Page : คนเหล็ก

E-Mail : terminatorthailand@gmail.com