คนเหล็ก-ปุ๋ยลำไย

แคลเซียม โบรอน

จัมโบ้แคล

จัมโบ้แคล

จัมโบ้ แคล Jambo Cal

ทะเบียนปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ใบรับแจ้งเลขที่ รส.833/2555 (กรมวิชาการเกษตร)

ดูเพิ่มเติม

แอปโซแคล

  แอปโซแคล

แอปโซ แคล Abso Cal
ทะเบียนปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ใบรับแจ้งเลขที่ รส.1351/2554 (กรมวิชาการเกษตร)

ดูเพิ่มเติม

แคลโปรแม็ก

แคลโปรแม็ก

แคลโปรแม็ก Calpromax
ทะเบียนปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ใบรับแจ้งเลขที่ รส.832/2555 (กรมวิชาการเกษตร)

ดูเพิ่มเติม

โกล์ดแคล

โกลด์แคล

โกลด์แคล Gold Cal
ทะเบียนปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ใบรับแจ้งเลขที่ รส.1350/2554 (กรมวิชาการเกษตร)

ดูเพิ่มเติม

แคลเซียม โบรอน

แคลเซียมโบรอน

แคลเซียม-โบรอน Calcium-Boron
ทะเบียนปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ใบรับแจ้งเลขที่ รส.833/2555 (กรมวิชาการเกษตร)

ดูเพิ่มเติม