คนเหล็ก-ปุ๋ยลำไย

อะมิโน สาหร่ายทะเล วิตามิน

ดอกอ้วน ช่อยาว

  ดอกอ้วนช่อยาว

ดอกอ้วน ช่อยาว

สามารถเพิ่มแป้งและน้ำตาลให้แก่พืชทางตรง โดยไม่ต้องผ่าน กระบวนการสังเคราะห์แสง ทำให้ดอกอ้วน ช่อดอกยาว ขั้วดอกเหนียว

ดูเพิ่มเติม

อะมิโน

อะมิโน

อะมิโน Amino

ช่วยกระตุ้นการเจริญติบโตของพืช กระตุ้นให้สร้างพลังงานและน้ำตาลอย่างรวดเร็ว เร่งการแบ่งเซลล์และขยายเซลล์ 

ดูเพิ่มเติม

อีเกิ้ล

อีเกิ้ล

อีเกิ้ล Eagle

ทะเบียนปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ใบรับแจ้งเลขที่ รส.443/2554 (กรมวิชาการเกษตร)

ดูเพิ่มเติม

แอนจี้

แอนจี้

แอนจี้ Algae

ทะเบียนปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ใบรับแจ้งเลขที่ รส.442/2554 (กรมวิชาการเกษตร)

ดูเพิ่มเติม

มรกต

มรกต

มรกต Morrakot

ทะเบียนปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ใบรับแจ้งเลขที่ รส.444/2554 (กรมวิชาการเกษตร) 

ดูเพิ่มเติม

เปิดตายืดช่อ

เปิดตายืดช่อ

เปิดตายืดช่อ Petta Yedcha

ทะเบียนปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ใบรับแจ้งเลขที่ รส.443/2554 (กรมวิชาการเกษตร)

ดูเพิ่มเติม