คนเหล็ก-ปุ๋ยลำไย

สารกำจัดศัตรูพืช ฆ่าหญ้าคุมหญ้า

ไกลโฟเซต

ไกลโฟเซต

ไกลโฟเซต 48 แดง (ตราแดงทหาร/แดงคนเหล็ก)

วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้ารังนก หญ้าข้าวนก หญ้าขน และ หญ้าคา

ดูเพิ่มเติม

ไกลโฟเซต

ไกลโฟเซต-

ไกโฟเซต-48 ขาว (ตราทหารกล้า/ตราคนเหล็ก)

วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้ารังนก หญ้าข้าวนก หญ้าขน และ หญ้าคา

ดูเพิ่มเติม

ไกลโฟเซต

ไกลโฟเซต

ไกลโฟเซต 48 เหลือง (ตราคนเหล็ก/ตราทหารกล้า)

วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้ารังนก หญ้าข้าวนก หญ้าขน และ หญ้าคา วัชพืชประเภทใบกว้าง

ดูเพิ่มเติม