คนเหล็ก-ปุ๋ยลำไย

ผสมเกสร ขั้วเหนียวผลดก ลงหัวห่อหัว