คนเหล็ก-ปุ๋ยลำไย
แอปโซฟาส

แอปโซฟาส Abso Fast

ชื่อการค้า 

แอปโซฟาส

ตรา  คนเหล็ก

สารสำคัญ                     
 

– ไนโตรเจนทั้งหมด (N)                                          
– ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5)                      
– โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O)      
– แม็กนีเซียม (MgO)       
 

40 %
0 %
5 %
0.9 %  
 

ประโยชน์ 

– เร่งช่ออ้วน ดอกยาว เร่งใบอ่อน ใบหนาใหญ่ เร่งต้น
  เร่งเปลือกหนา เร่งขยายผลอ่อน แก้ผลแดง
– เร่งต้นเขียว ใบตั้ง ใบหนาใหญ่ เร่งราก เร่งแตกกอ
 กิ่งก้าน เร่งขยายผลอ่อน ยืดรวง
 

อัตราใช้
 

500-1000 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร
 

ขนาดบรรจุ

500 กรัม / 1 กิโลกรัม / 5 กิโลกรัม / 25 กิโลกรัม