คนเหล็ก-ปุ๋ยลำไย

ปุ๋ยทางใบ ขยายผล จัมโบ้ AAA

แอปโซฟาส

แอปโซฟาส

แอปโซฟาส Abso Fast

ทะเบียนปุ๋ยเคมี เลขที่ 1942/2555 (กรมวิชาการเกษตร)

ดูเพิ่มเติม

จัมโบ้ AAA (เขียว)

จัมโบ้ AAA

จัมโบ้ AAA (เขียว) Abso Jambo AAA

ทะเบียนปุ๋ยเคมี เลขที่ 1942/2555 (กรมวิชาการเกษตร)

ดูเพิ่มเติม

ซุปเปอร์-เอ็น

ซุปเปอร์เอ็น

ซุปเปอร์-เอ็น Abso Super N
ทะเบียนปุ๋ยเคมี เลขที่ 1942/2555 (กรมวิชาการเกษตร)

ดูเพิ่มเติม

ซุปเปอร์เค

ซุปเปอร์เค

ซุปเปอร์เค Abso Super K
ทะเบียนปุ๋ยเคมี เลขที่ 1261/2555 (กรมวิชาการเกษตร)

ดูเพิ่มเติม

ซุปเปอร์ พี

ซุปเปอร์พี

ซุปเปอร์ พี Abso Super P
ทะเบียนปุ๋ยเคมี เลขที่ 1943/2555 (กรมวิชาการเกษตร)

ดูเพิ่มเติม

จับโบ้-AAA (เหลือง)

จัมโบ้ AAA

จับโบ้-AAA (เหลือง)
ทะเบียนปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ใบรับแจ้งเลขที่ รส.522/2554 (กรมวิชาการเกษตร)

ดูเพิ่มเติม