คนเหล็ก-ปุ๋ยลำไย

ขยายผล สะสมอาหาร

ทางด่วน-กลูโคส

ทางด่วน กลูโคส

ทางด่วน-กลูโคส Tangdoaw-Glowcos

สามารถเพิ่มแป้งและน้ำตาลให้แก่พืชทางตรง โดยไม่ต้องผ่าน กระบวนการสังเคราะห์แสง

ดูเพิ่มเติม

แอปทีฟ

แอปทีฟ

แอปทีฟ
ทะเบียนปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ใบรับแจ้งเลขที่ รส.521/2554 (กรมวิชาการเกษตร)

ดูเพิ่มเติม

แอปโซฟอส

แอปโซฟอส

แอปโซฟอส Abso Force 500
ทะเบียนปุ๋ยเคมี เลขที่ 2572/2554 (กรมวิชาการเกษตร)

ดูเพิ่มเติม

ทางด่วน

ทางด่วน

ทางด่วน Tangdoy
ทะเบียนปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ใบรับแจ้งเลขที่ รส.522/2554 (กรมวิชาการเกษตร)

ดูเพิ่มเติม

จัมโบ้ AAA

จั้มโบ้ AAA

จัมโบ้ AAA ( Jambo AAA)
ทะเบียนปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ใบรับแจ้งเลขที่ รส.522/2554 (กรมวิชาการเกษตร)

ดูเพิ่มเติม