คนเหล็ก-ปุ๋ยลำไย

กำจัดเชื้อรา แบคทีเรีย

แอปโซฟอส

แอปโซฟอส

แอปโซฟอส Absofost 500

เป็นวัคซีนข้าว และทำให้พืชต่างๆแข็งแรง ช่วยทำให้ข้าวและพืชอื่นๆไม่เป็นโรค และยังช่วยทำให้พืชต้านทานโรคต่างๆ อีกด้วย

ดูเพิ่มเติม

ลาจิเทค-มิกซ์

ลาจิเทค-มิกซ์

ลาจิเทค-มิกซ์ Lagitex Mix

เป็นสารสร้างภูมิคุ้มกัน และทำให้พืชต่างๆแข็งแรง ช่วยทำให้ข้าวและพืชอื่นๆไม่เป็นโรค และยังช่วยทำให้พืชต้านทานโรคต่างๆ

ดูเพิ่มเติม

เบนชั่น

คาร์เบนดาซิม

เบนชั่น Bention (กล่องเขียว)

เป็นสารประเภทดูดซึมป้องกันกำจัดโรคแอนแทรกโนส, โรคใบจุด, โรคใบด่าง โรคใบแห้ง โรคราดำ

ดูเพิ่มเติม

คาร์เบนดาซิน

คาร์เบนดาซิน

คาร์เบนดาซิน Cabendasim (กล่องเหลือง)
เป็นสารประเภทดูดซึมป้องกันกำจัดโรคแอนแทรกโนส, โรคใบจุด, โรคใบด่าง โรคใบแห้ง โรคราดำ

ดูเพิ่มเติม

คาร์เบนดาซิน

คาร์เบนดาซิน

คาร์เบนดาซิน Cabendasim (กล่องม่วง)

เป็นสารประเภทดูดซึมป้องกันกำจัดโรคแอนแทรกโนส, โรคใบจุด, ราแป้งในมะม่วง และลำไย ไม้ผล

ดูเพิ่มเติม