คนเหล็ก-ปุ๋ยลำไย

กระตุ้นการออกดอก ทางใบ-ทางดิน

ออกดอกดี

ออกดอกดี

ออกดอกดี OOKDOKDEE
ทะเบียนปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ใบรับแจ้งเลขที่ รส.1133/2554 (กรมวิชาการเกษตร)

ดูเพิ่มเติม

ดินดี ออกดอกดี

ดินดี ออกดอกดี

ดินดี ออกดอกดี Dindee Ookdokdee
ทะเบียนปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ใบรับแจ้งเลขที่ รส.1134/2554 (กรมวิชาการเกษตร)

ดูเพิ่มเติม

ดินดี ดอกเต็ม

ดินดี ออกดอกเต็ม

ดินดี ดอกเต็ม Dindee Doktem
ทะเบียนปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ใบรับแจ้งเลขที่ รส.1134/2554 (กรมวิชาการเกษตร)

ดูเพิ่มเติม

ดอกเต็ม

ดอกเต็ม

ดอกเต็ม DOKTEM
ทะเบียนปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ใบรับแจ้งเลขที่ รส.1133/2554 (กรมวิชาการเกษตร)

ดูเพิ่มเติม