คนเหล็ก-ปุ๋ยลำไย

สินค้าทั้งหมด

ไกลโฟเซต

ไกลโฟเซต

ไกลโฟเซต 48 แดง (ตราแดงทหาร/แดงคนเหล็ก)
วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้ารังนก หญ้าข้าวนก หญ้าขน และ หญ้าคา 

ดูเพิ่มเติม

ไกลโฟเซต

ไกลโฟเซต

ไกลโฟเซต 48 เหลือง (ตราคนเหล็ก/ตราทหารกล้า)
วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้ารังนก หญ้าข้าวนก หญ้าขน 

ดูเพิ่มเติม

ไกลโฟเซต

ไกลโฟเซต

ไกโฟเซต-48 ขาว (ตราทหารกล้า/ตราคนเหล็ก)
วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้ารังนก หญ้าข้าวนก หญ้าขน และ หญ้าคา

ดูเพิ่มเติม

พาราควอต

พาราควอต

 

 

พาราควอต 27.6% ตราคนเหล็ก (สูตรทนฝน)

ดูเพิ่มเติม

คาร์เบนดาซิน

คาร์เบนดาซิน

คาร์เบนดาซิน Cabendasim (กล่องเหลือง)
เป็นสารประเภทดูดซึมป้องกันกำจัดโรคแอนแทรกโนส, โรคใบจุด, โรคใบด่าง โรคใบแห้ง

ดูเพิ่มเติม

เบนชั่น

คาร์เบนดาซิม

เบนชั่น Bention (กล่องเขียว)
เป็นสารประเภทดูดซึมป้องกันกำจัดโรคแอนแทรกโนส, โรคใบด่าง โรคใบแห้ง โรคราดำ

ดูเพิ่มเติม

ลาจิเทค-มิกซ์

ลาจิเทค-มิกซ์

ลาจิเทค-มิกซ์ Lagitex Mix

เป็นสารสร้างภูมิคุ้มกัน และทำให้พืชต่างๆแข็งแรง ช่วยทำให้ข้าวและพืชอื่นๆไม่เป็นโรค

ดูเพิ่มเติม

แอปโซฟอส

แอปโซฟอส Absofost 500
เป็นวัคซีนข้าว และทำให้พืชต่างๆแข็งแรง และยังช่วยทำให้พืชต้านทานโรคต่างๆ

ดูเพิ่มเติม