ช่วงระยะหลังเก็บผลผลิต ฟื้นสภาพต้น เร่งการแตกใบ บำรุงต้นให้สมบูรณ์

ทางใบฉีดพ่นด้วย      

1. แอปโซ ซุปเปอร์ K (ตรา คนเหล็ก)      1  กิโลกรัม

2. ทางด่วน (ตรา คนเหล็ก)                      200  ซีซี.

3. จัมโบ้แคล (ตรา คนเหล็ก)                   200  ซีซี.

* (อัตราที่แนะนำผสมน้ำ  200  ลิตร)

ทางดินใส่ปุ๋ย   สูตร –  ผสม  ปุ๋ยสูตร –  ผสม  ดินดี ตราคนเหล็ก