ช่วงระยะหลังเก็บผลผลิต ฟื้นสภาพต้น เร่งการแตกใบ บำรุงต้นให้สมบูรณ์

ทางใบฉีดพ่นด้วย      

1. แอปโซ ซุปเปอร์ N (ตรา คนเหล็ก)      1  กิโลกรัม

2. ซิลเวอร์ (ดำ) (ตรา คนเหล็ก)               200  ซีซี.

3. แอปทีฟ (ตรา คนเหล็ก)                       200  ซีซี.

* (อัตราที่แนะนำผสมน้ำ  200  ลิตร)

ทางดินใส่ปุ๋ย   สูตร –  ผสม  ปุ๋ยสูตร –  ผสม  ดินดี ตราคนเหล็ก